منو اصلی
ساعت
تقویم رو میزی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
شرح وظایف

دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

 

1-    اعمال و اجرای قوانین آئین نامه های اداری و استخدامی صادره از مراجع ذیصلاح.

2-    صدور دستورالعمل ها و ضوابط موجود.

3-    هماهنگی در اجرای امور مربوط به ادارات کارگزینی، خدمات، امور دانشجوئی و فرهنگی.

4-    تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحد و نظارت بر استخدام کارکنان جدید.          

5-    برآورد میزان ملزومات و ابزار لازم کار اداری و نظارت بر توزیع آنها.

6-     نظارت بر حسن جریان کلیه امور و واحدهای تحت سرپرستی.

7-    صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها.

8-    تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آنها.

9-    شرکت در جلسات و کمیسیون های مختلف و تهیه گزارش مربوط جهت استحضار مقام مافوق.

10- ساماندهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی.

11-  نجام سایر امور محوله و مربوط بنا به تشخیص و ارجاع از مقام مافوق.

12-  عقد قرارداد با آژانس های مسافرتی و نظارت مستمر بر نحوه رفت و آمد سرویس های مربوط با هماهنگی بخش های ذیربط دانشکده.

 

 

 

 

 

 

 

   دانلود : شرح وظایف مسئول امور اداری.pdf           حجم فایل 118 KB
دسترسی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
ترجمه سایت به زبان: