منو اصلی
ساعت
تقویم رو میزی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
شرح وظایف

دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

 

1-     تهیه و تنظیم لیست حقوق و مزایای کارکنان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و ..... و چاپ اسناد مربوط.

2-     صدور کلیه اسناد پرداختی حسابداری.

3-     محاسبه و تهیه فهرست مربوط به تامین اجتماعی و خدمات درمانی کارکنان.

4-     رسیدگی به پیش پرداختها و علی الحسابها و اسناد و مدارک مربوط از نظر رعایت و اجرای قانون و مقررات مالی.

5-     انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حساب، تهیه تراز عملیات، تهیه و تنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر.

6-      رسیدگی و اظهار نظر و اقدام در مورد مسائل و پروندههای مشکل مالی و حسابداری.

7-     صدور چک اعم از چک های حقوقی، پرداختی و غیره.....  .

8-     تهیه و تنظیم اسناد و مدارک مربوط به بیمه تکمیلی کارکنان.

9-      تهیه و تنظیم صورت حساب های کسور مالیاتی.

10-   برقراری ارتباط با ذیحساب دانشگاه و به امضاء رساندن اسناد و چک های صادره.

11-  برقراری ارتباط با مسئول تدارکات و کارپرداز مرکز جهت ایجاد هماهنگی لازم.

12-  تهیه و تنظیم فیش حقوقی ماهیانه کارکنان و انجام کلیه امور مربوط.

13-  رسیدگی به اسناد و هزینه ها.

14-   انجام کلیه امور مربوط به تامین اعتبار درخواست های خرید کالا.

15-  کنترل مانده اعتبارات و پیش پرداخت ها و صورت حساب های سنوات قبل و واریز آنها.

16-   تهیه کلیه ضمائم لازم جهت صدور سند نظیر گزارش کار، مجوزهای پرداخت و گزارش تائید کار.

17-  پیگیری امور مربوط به ارسال چک های بدهی مالیاتی، کسورات، غیبت، تاخیر و غیره.

18-  انجام سایر امور محوله از طرف ریاست دانشکده.

 

 

 

 

 

 

 

 

   دانلود : شرح وظایف مسئول حسابداری.pdf           حجم فایل 157 KB
دسترسی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
ترجمه سایت به زبان: