منو اصلی
ساعت
تقویم رو میزی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
شرح وظایف

دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

1.        ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره و موضوع و شماره آنها در دفاتر مربوط

2.       تفکیک و توزیع نامه ها برای ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیری آنها

3.      تهیه صورت مایحتاج اداری کارمندان و تدارک توزیع آنها

4.       تنظیم دفتر آمار کارکنان

5.      تهیه گزارشات مورد لزوم جهت مقام مافوق

6.       حفظ و نگهداری نامه ها ، اوراق ، اسناد و مدارک و پرونده های محرمانه مطابق مقررات و اصول بایگانی و تهیه فهرست مربوط بر اساس روش تعیین شده

7.      پیوست کردن پرونده ها با سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور

   دانلود : شرح وظلیف مسئول دبیرخانه و بایگانی.pdf           حجم فایل 153 KB
دسترسی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
ترجمه سایت به زبان: