منو اصلی
ساعت
تقویم رو میزی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
شماره تلفنهای داخلی

 

شماره تلفنهای داخلی دانشکده:


 

کد پستی : 43895-65417

 

شماره فکس دانشکده : 33117460-081

 

شماره های داخلی دانشکده:

 ریاست دانشکده: 202

 مسئول دفتر ریاست دانشکده : 201-200 

 مسئول دبیرخانه و بایگانی : 201 - 200

امور اداری دانشکده: 205

روابط عمومی دانشکده : 205

مسئول mis دانشکده : 205

 مسئول خدمات دانشکده : 205

 امور مالی دانشکده: 204 - 227

 آموزش دانشکده: 232

اعضای هیأت علمی دانشکده: 237

 امور دانشجویی - فرهنگی دانشکده: 242

کارپرداز دانشکده : 242

کتابخانه دانشکده: 238

 انتظامات دانشکده : 222

آدرس دانشکده : اسدآباد - خیابان امام خمینی (ره) - نبش میدان امام خمینی (ره)

آدرس وب سایت دانشکده : http://aums.umsha.ac.ir

دسترسی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
ترجمه سایت به زبان: