منو اصلی
ساعت
تقویم رو میزی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
دانشجوی مهمان

دانشجوي مهمان

ماده 49:
در مواردي كه دانشجو به طور موقت ناگزير به تغيير محل تحصيل خود باشد، مي تواند با موافقت دانشگاههاي مبدأ و مقصد به عنوان دانشجوي مهمان به طور موقت براي مدت معين محل تحصيل خود را تغيير دهد.
ماده 50:
مهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه مشروط بر اين است كه دانشجو حداقل يك نيمسال تحصيلي خود را در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد.
ماده 51:
مهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه براي گذراندن يك يا چند درس به صورت تك درس با نظر دانشگاه مبدأ و موافقت دانشگاه مقصد بلامانع است.
ماده 52:
هر دانشجو در هر رشته مي تواند حداكثر يك نيمسال در دوره كارداني، يا دو نيمسال در دوره كارشناسي در يك دانشگاه به طور تمام وقت به صورت مهمان تحصيل كند. در هر حال نبايد تعداد دروسي را كهد انشجو به صورت مهمان (چه به صورت تمام وقت و چه به صورت تك درس) در يك يا چند دانشگاه گذرانده است از 40 درصد كل واحدهاي دوره تجاوز كند.
تبصره:
انتخاب واحد دانشجو چه به صورت تك درس و چه به صورت تمام وقت بايد بااطلاع گروه آموزشي دانشگاه مبدأ و طبق شرايط دانشگاه مقصد باشد.
ماده 53:
واحدهايي را كه دانشجوي مهمان در يك دانشگاه مي گذراند عيناً در كارنامه و در دانشگاه مبدأ ثبت مي شود و نمرات آنها در محاسبات ميانگين نيمسال و ميانگين كل او منظور خواهد شد.
ماده 54:
مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي مهمان در هر صورت توسط دانشگاه مبدأ صادر مي شود.

دسترسی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
ترجمه سایت به زبان: