منو اصلی
ساعت
تقویم رو میزی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
شرح وظایف

دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

 

1-   انجام امورات مربوط به بیمه خدمات درمانی، کار دانشجوئی و وام و کمک هزینه دانشجوئی.

2-    عقد قرارداد، تنظیم برنامه غذائی و نظارت بر حسن انجام کار از قبیل کمیت و کیفیت غذا، توزیع غذا و نظافت آشپزخانه و سلف سرویس.

3-    عقد قرارداد خوابگاه های دانشجوئی و نظارت مستمر و پیگیر وضعیت رفاهی دانشجویان در محوطه خوابگاه.

4-    عقد قرارداد با اماکن ورزشی و نظارت مستمر و پیگیر بر میزان امکانات در سالن های مربوط.

5-    عقد قرارداد با سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان و نظارت مستمر، تهیه برنامه سرویس دهی.

6-     انجام امورات مربوط به ثبت رایانه ای متقاضیان وام و کار دانشجوئی در چارچوب ضوابط مربوط.

7-    بایگانی کلیه امور دانشجوئی و درج موارد در پرونده دانشجوئی.

8-    شناسائی دانشجویان بی بضاعت و معرفی نامبردگان جهت کمک وفق مقررات.

9-    تسویه حساب با دانشجویان فارغ التحصیل، مهمان و انتقال.

10-انجام امورات نظارت بر اتوماسیون و سرویس رزرو غذای دانشجوئی.

11-بیمه حوادث کلیه دانشجویان.

12-برنامه ریزی جهت اجرای برنامه های فوق برنامه فرهنگی، مذهبی و برگزاری اردوهای دانشجوئی.

 

   دانلود : شرح وظایف واحد امور دانشجوئی و فرهنگی.pdf           حجم فایل 119 KB
دسترسی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
ترجمه سایت به زبان: