منو اصلی
ساعت
تقویم رو میزی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
شرح وظایف

دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

 

1-     مرتفع ساختن کمبودها و نیازهای کتابخانه در حد امکان با توجه به شرایط موجود

2-     ایجاد محیطی آرام و مناسب با نیازهای مراجعه کنندگان

3-     گرد آوری و حفظ مجموعه ای غنی از منابع اطلاعاتی علمی- تخصصی و مرجع در حوزه فعالیت های مجتمع

4-     تقویت روحیه تحقیق و پژوهش در مراجعه کنندگان و کمک به کشف و پرورش خلاقیت ها و استعدادها

5-     پیگیری و به کار گیری شیوه های نوین کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری های پیشرفته اطلاعاتی در جهت استفاده بهینه از نیروی انسانی، منابع، امکانات، به منظور اشاعه سریعتر اطلاعات، افزایش دسترسی به آن و عرضه فعالانه خدمات

6-      اجرای طرح تکریم مراجعه کنندگان برای بهبود وضعیت کتابخانه

7-     نیاز سنجی و نظر سنجی مراجعه کنندگان کتابخانه و بررسی نیازهای علمی و جدید آنها و تنظیم درخواست ها و لیست و فرم های مربوطه و ارائه آنها به ریاست مجتمع

8-     فراهم نمودن زمینه ارتقای دانش تخصصی خود و کارمندان و ایجاد زمینه بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی در حوزه خدمات کتابداری جهت پیشبرد اهداف کتابخانه

9-     ارائه اطلاعات و راهنمائیهای لازم و انتخاب منابع مناسب مورد نظر و ارائه خدمات به هنگام، دقیق و کامل به مراجعه کنندگان در راستای وظایف کتابخانه

10-  ارائه خدمات عضو گیری و صدور کارت عضویت

11-  هماهنگی با اساتید و دانشجویان جهت تهیه منابع مورد نظر در هر ترم

12-  نظارت بر کتاب ها جهت امر قفسه خوانی، وجین و صحافی به موقع آنها

13-  انجام کارهای ثبت کتاب و به طور کلی، کلیه مراحل آماده سازی کتاب تا انتقال آنها به مخزن، امانت کتاب و در نهایت حفاظت و توسعه مجموعه منابع

14-  نظارت بر امر پیگیری و سازماندهی نشریات وارده و اشتراک با نشریات معتبر مورد نیاز

15-  نظارت بر امر خرید و سفارش کتاب و هماهنگی به ناشران و شرکت در نمایشگاههای کتاب جهت خرید منابع مورد نیاز

16-   رسیدگی به مسائل موجود در کتابخانه در هر زمینه و در صورت نیاز ارائه به رئیس محترم مجمع و در موارد ضروری پیشنهاد برگزاری جلسه در زمینه مسائل موجود

17-  نظارت بر امور سالنهای مطالعه

18-  نظارت بر سازماندهی منابع اهدائی

19-  نظارت بر امر جرائم و دیر کرد کتابهای کتابخانه

20-  انجام اقدامات مربوط به تسویه حساب اعضا

21-  انجام سایر امورات محوله از طرف ریاست دانشکده

   دانلود : شرح وظایف مسئول کتابخانه.pdf           حجم فایل 157 KB
دسترسی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
ترجمه سایت به زبان: