منو اصلی
ساعت
تقویم رو میزی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
دبیر کمیته

نام : افسانه

نام خانوادگی : گنجی

مدرک تحصیلی : کارشناسی

رشته تحصیلی : بهداشت محیط

سمت : مسئول کمیته دانشجویان آسیب پذیر

پست الکترونیک : f.gangi@umsha.ac.ir 

تلفن تماس : (52 - 33117451-081 ، 15 - 33115414-081)   شماره داخلی  (232)

دسترسی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
ترجمه سایت به زبان: