منو اصلی
ساعت
تقویم رو میزی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
اعضاء انجمن علمی دانشجویی

اعضای فعال انجمن علمی دانشجویی:

 

1. هژار ارژنگی (دبیر)

2. روژین بهرامی (سردبیر)

3. فرشته صالحی (عضو اصلی انجمن علمی دانشجویی)

4. امید زندی سرابسوره (عضو اصلی انجمن علمی دانشجویی)

5. ناصح رحمانی (عضو اصلی انجمن علمی دانشجویی)

6. سعید شهبازی (عضو اصلی انجمن علمی دانشجویی)

7. سارا میردریکوند (عضو اصلی انجمن علمی دانشجویی)

8. هدی همتی (عضو علی البدل انجمن علمی دانشجویی)

9. هومن زمانی (عضو علی البدل انجمن علمی دانشجویی)

دسترسی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
ترجمه سایت به زبان: