منو اصلی
ساعت
تقویم رو میزی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
پیوندهای مفید

دانشگاه علوم پزشكي همدان، معاونتها و دانشکدههای مربوطه

ردیف

نام سازمان

آدرس الکترونیکی

1

دانشگاه علوم پزشكي همدان

http://umsha.ac.ir

2

معاونت آموزشی

http://dme.umsha.ac.ir

3

معاونت تحقیقات و فناوری

http://research.umsha.ac.ir

4

معاونت فرهنگی دانشجویی

http://culture.umsha.ac.ir

5

معاونت بهداشتی

http://mboh.umsha.ac.ir

6

معاونت درمان

http://darman.umsha.ac.ir

7

معاونت غذا و دارو

http://fdo.umsha.ac.ir

8

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

http://support.umsha.ac.ir

9

دانشکده بهداشت همدان

http://sph.umsha.ac.ir

10

دانشکده پرستاری و مامایی همدان

http://midnurse.umsha.ac.ir

11

دانشکده پیراپزشکی همدان

http://paramed.umsha.ac.ir

12

دانشکده پزشکی همدان

http://medschool.umsha.ac.ir

13

دانشکده داروسازی همدان

http://pharmacy.umsha.ac.ir

 14 

دانشکده توانبخشی همدان

http://rehab.umsha.ac.ir

15

دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

http://aums.umsha.ac.ir

 

سازمانهای دولتی

ردیف

نام سازمان

آدرس الکترونیکی

1

سایت دفتر مقام معظم رهبری

http://www.leader.ir/langs/fa/

2

سایت دفتر ریاست جمهوری

http://www.president.ir/fa

3

پورتال خدمات دولتی کشور

http://www.iran.ir/

4

پورتال استان همدان

http://www.pishkhan-hm.ir

 

آدرس الكترونيكي وزارت بهداشت، درمان و واحد هاي تابعه

ردیف

نام سازمان

آدرس الکترونیکی

1

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي

http://www.mohme.gov.ir

2

دبيرخانه شوراي آموزش دندانپزشكي و  تخصصي

http://gpde.behdasht.gov.ir

3

معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

http://dme.behdasht.gov.ir

4

معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

http://www.hbi.ir

5

معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

http://farhangi.behdasht.gov.ir

6

معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

http://medcare.behdasht.gov.ir

7

سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران

http://www.irimc.org

8

سازمان نظام پرستاري جمهوري اسلامي ايران

http://www.ino.ir

9

سازمان تأمين اجتماعي

http://www2.tamin.org.ir

10

سازمان بيمه خدمات درماني

http://msio.org.ir

11

سايت پورتال سازمان انتقال خون ايران

http://www.ibto.ir

12

كتابخانه الكترونيك سلامت

http://www.hel.hbi.ir

13

انستيتو پاستور ايران

http://www.pasteur.ac.ir

 

آدرس الكترونيكي دانشکدههای دندانپزشکی

ردیف

نام سازمان

آدرس الکترونیکی

1

دانشکده دندانپزشکی تهران

http://dentistry.tums.ac.ir

2

دانشكده دندانپزشكي شهيد بهشتی

http://www.dent.sbmu.ac.ir

3

دانشكده دندانپزشكي مشهد

http://www.mums.ac.ir/dental

4

دانشكده دندانپزشكي شیراز

http://dental.sums.ac.ir

5

دانشكده دندانپزشكي تبریز

http://dentistryfac.tbzmed.ac.ir

6

دانشکده دندانپزشكي کرمان

http://sd.kmu.ac.ir

7

دانشکده دندانپزشكي شهید صدوقی یزد

http://www.ssu.ac.ir

8

دانشکده دندانپزشكي بابل

http://dentistry.mubabol.ac.ir

9

دانشکده دندانپزشكي زاهدان

http://dent.zaums.ac.ir

10

دانشکده دندانپزشكي قزوین

http://sd.qums.behdasht.gov.ir

11

دانشکده دندانپزشكي گیلان

http://www.gums.ac.ir/denta

12

دانشکده دندانپزشكي رفسنجان

http://www.rums.ir

13

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد تهران

http://www.shahed.ac.ir/DandanPezeshki

14

دانشكده دندانپزشكي دانشگاه آزاد تهران

http://dentaliau.ac.ir

 

مراکز تحقیقات دندانپزشکی

ردیف

نام سازمان

آدرس الکترونیکی

1

مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علومپزشکی تهران

http://drc.tums.ac.ir/farsi.asp

2

مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی شهید بهشتی

http://www.icdr.ac.ir

3

مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علومپزشکی مشهد

http://www.mums.ac.ir/mcdr

4

مرکز تحقیقات دانشکده دندانپزشکی شیراز

http://dental.sums.ac.ir/research-center/biomaterial

5

مرکز تحقیقاتی دندانپزشکی دانشگاه علومپزشکی همدان

http://drc.umsha.ac.ir

 

انجمنهای تخصصی دندانپزشکی

ردیف

نام سازمان

آدرس الکترونیکی

1

انجمن متخصصین ترمیمی

http://www.irancrd.ir

2

انجمن علمی بیماریهای دهان

http://www.iroma.ir

3

انجمن آسیب شناسان دهان و فک و صورت ایران

http://oralpathology.ir

4

انجمن جراحان دهان و فک و صورت ایران 

http://www.soms.ir

5

انجمن دندانپزشکی کودکان ایران

http://www.iapdent.ir

6

انجمن دندان‌پزشکان عمومی ایران

http://www.irden.com

7

انجمن اندودنتیستهای آمریکا

http://www.aae.org

8

انجمن اندودنتیستهای بریتانیا

http://www.britishendodonticsociety.org.uk

9

فدراسیون بین المللی دندانپزشکی

http://www.fdiworldental.org

10

فدراسیون بین المللی انجمنهای اندودنتیستها

http://www.ifeaendo.org

11

انجمن دندانپزشکی استراليا

http://www.adansw.com.au

12

 انجمن دندانپزشکی آمريکا

http://www.ada.org

13

انجمن دندانپزشکی کانادا

http://www.cda-adc.ca

 

مجلات دندانپزشکی

ردیف

نام سازمان

آدرس الکترونیکی

1

مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان

http://www.jida.ir

2

مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد

http://www.mums.ac.ir/dental_journal/fa/index

3

مجله دندانپزشکی شیراز

http://dentjods.hbi.ir

4

مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان

http://journals.mui.ac.ir/jids

5

مجله دندانپزشکی همدان

http://ajdr.umsha.ac.ir/en/About.aspx

 

دانشگاه علوم پزشکی اراک

http://www.arakmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

http://www.arums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

http://www.umsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

http://www.mui.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ایران

http://www.iums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

http://medilam.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی البرز

http://www.abzums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بابل

http://www.mubabol.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

http://www.bmsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

http://bpums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

http://www.bums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

http://www.tbzmed.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی تهران

http://www.tums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

http://www.zdmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

http://www.zums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

http://www.sem-ums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

http://www.sbmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

http://www.sums.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی فسا

http://www.fums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

http://www.kaums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

http://www.muk.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

http://www.kmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

http://www.kums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

http://www.gums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

http://www.lums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

http://www.mums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

http://www.hums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی همدان

http://www.umsha.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران

http://www.iautmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کهکیلویه و بویر احمد (داخل سایت)

http://yums.ac.ir

          دانشگاه علوم پزشکی همدان                                   www.umsha.ac.ir

          سایت مفید پرستاری                                             http://www.nlm.nih.gov/

          سایت مهارتهای بالینی پرستاری                               http://www.realnursingskills.com

          مقالات علمی پژوهشی و آموزش به بیمار                    http://www.medscape.ir

دسترسی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
ترجمه سایت به زبان: