منو اصلی
ساعت
تقویم رو میزی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
رسالت و چشم انداز

 

توسعه آموزشی و پژوهشی یکی از مهم ترین ارکان توسعه یافتگی و حرکت به سوی تعالی و پیشرفت ، شکوفایی استعدادها و بالندگی علمی و فرهنگی جامعه است که می تواند مسیر حرکتی جامعه و کشور را در تولید علم و فن آوری ، دستیابی به اهداف توسعه پایداری هموار سازد. در این راستا نظام آموزشی کشور علی الخصوص دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی نقش بی بدیل و قابل توجهی در این میان خواهد داشت.

دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در سال 1390 در راستای توسعه علمی کشور با هدف تربیت نیروهای متخصص و حل مسائل مبتلا به جامعه با پذیرش دانشجو در رشته های پرستاری ، بهداشت عمومی و کاردانی فوریت های پزشکی در شهرستان اسدآباد تاسیس گردید. این واحد آموزشی هم اکنون با تجربه ای چند ساله و همراه بودن اعضاء هئیت علمی کارآمد و پرتوان نیروی انسانی متعهد و ارزشی ضمن فارغ التحصیل نمودن دانشجویانی متعهد و کارآمد که بتوانند در بخش های مختلف بهداشتی درمانی کشور ایفای خدمت نمایند. با فراهم نمودن امکانات و زیر ساخت های لازم امیدوار است در آینده نزدیک شاهد گسترش همه جانبه خود در بخش های مختلف باشد.


رسالت دانشکده علوم پزشکي اسد آباد:

حوزه فعاليت دانشكده علوم پزشكي اسدآباد در زمينه آموزش، پژوهش  مبتني بر توسعه ارتقاء سلامت ميباشد. اين دانشكده وظيفه تعليم، تربيت و تأمين دانش آموختگان برتر، توانمند و متعهد در رشته های بهداشت و پرستاری و فوریت های پزشکی  جهت نظام سلامت كشور را بر عهده دارد. آموزش دانشجويان با جديدترين شيوه هاي تدريس و منطبق بر استانداردهاي نوين آموزش پزشكي، با تخصيص بهينه امكانات، تجهيزات، منابع، تكنولوژي دانشگاهي، بيمارستاني و مراكز بهداشتي درماني، با حداقل هزينه و نيز ارتباط با مراكز علمي داخل  كشور انجام خواهد شد. اين دانشكده تلاش مي نمايد كه در محيطي علمي و پويا كه زمينه ساز ايجاد رابطه منطقي و صميمي بين دانشجو، استاد و محيط است، تسهيلات لازم را براي مطالعه و تحقيق در شاخه هاي مرتبط با رشته های مذکور جهت اساتيد و دانشجويان مستعد و كاركنان فراهم سازد تا آنها ضمن فراگيري مهارت ها، توانايي فعاليت در عرصه هاي آموزشي، پژوهشي و درماني را در جامعه كسب نموده و فردي مسئوليت  پذير جهت مشاركت در فعاليت هاي اجتماعي و مشاغل ارزنده و پر بازده مرتبط با رشته خود باشند . ما بر اين باوريم كه حفظ كرامت و حقوق انسانها ، برخورداري از وجدان كاري ، توسعه سلامت و رفاه به دور از تبعيض ، ركن اساسي فرهنگ اسلامي  ايراني است و سرلوحه رسالت ما مي باشد .

چشم انداز دانشکده علوم  پزشکي اسدآباد :

اميد داريم كه اين مجموعه با جذب دانشجويان نخبه‚ تكيه براساتيد توانمند و روشهاي نوين آموزش علوم پزشكي دانش آموختگاني كوشا در كسب دانش روز و توانا در ارتقاي سلامت بشرتربيت نمايد.

 

اهداف كلان دانشكده علوم پزشكي اسدآباد:

 

1- 1- ارزيابي مستمر سالانه ميزان تحقق اهداف کلان

 

2- تامين نيروي انساني هيات علمي متناسب با فعالیت دانشکده علوم پزشکی

 

3- توسعه نيروي انساني هيات علمي به مناسبتهاي الگوهاي شايستگي

 

4- تجهيز تمامي واحدهاي مرتبط با دانشکده به فن آوري اطلاعات

 

5- رعايت کل استاندارد فضاي فيزيکي

 

6- تامين کامل تجهيزات ضروري مورد نياز به طبق اولويتهاي انجام شده

 

7- همکاري و مبادلات آموزشي  نيرومند منابع آموزشي، پژوهشي استاد با تمام واحدهاي همجوار

 

8- تکميل کليه پستهاي سازماني مطابق با ساختار سازماني

 

9- توسعه و تامين نيازمند رفاهي، فرهنگي بر مبناي استانداردهاي تعريف شده

 

10- استقرار کامل نظام ارزشيابي بر اساس نظامهاي نوين ارزشيابي

 

 

 اطلاع رسانی در خصوص رسالت (mission) و اهداف دانشگاه به کارکنان:

حوزه فعاليت دانشكده علوم پزشكي اسدآباد در زمينه آموزش، پژوهش  مبتني بر توسعه ارتقاء سلامت ميباشد. اين دانشكده وظيفه تعليم، تربيت و تأمين دانش آموختگان برتر، توانمند و متعهد در رشته های بهداشت و پرستاری و فوریت های پزشکی  جهت نظام سلامت كشور را بر عهده دارد. آموزش دانشجويان با جديدترين شيوه هاي تدريس و منطبق بر استانداردهاي نوين آموزش پزشكي، با تخصيص بهينه امكانات، تجهيزات، منابع، تكنولوژي دانشگاهي، بيمارستاني و مراكز بهداشتي درماني، با حداقل هزينه و نيز ارتباط با مراكز علمي داخل  كشور انجام خواهد شد. اين دانشكده تلاش مي نمايد كه در محيطي علمي و پويا كه زمينه ساز ايجاد رابطه منطقي و صميمي بين دانشجو، استاد و محيط است، تسهيلات لازم را براي مطالعه و تحقيق در شاخه هاي مرتبط با رشته های مذکور جهت اساتيد و دانشجويان مستعد و كاركنان فراهم سازد تا آنها ضمن فراگيري مهارت ها، توانايي فعاليت در عرصه هاي آموزشي، پژوهشي و درماني را در جامعه كسب نموده و فردي مسئوليت  پذير جهت مشاركت در فعاليت هاي اجتماعي و مشاغل ارزنده و پر بازده مرتبط با رشته خود باشند ما بر اين باوريم كه حفظ كرامت و حقوق انسانها ، برخورداري از وجدان كاري ، توسعه سلامت و رفاه به دور از تبعيض ، ركن اساسي فرهنگ اسلامي ايراني است و سرلوحه رسالت ما مي باشد .


دسترسی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
ترجمه سایت به زبان: