منو اصلی
ساعت
تقویم رو میزی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
شرح وظایف

دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

 

1. حضور به موقع، منظم و تمام وقت و در صورت برگزاري کلاس تا پایان زمان آزمایش در محیط آزمایشگاه و پراتیک

2. تهیه و آماده سازي وسایل، مواد و ابزار مربوط به آزمایشها در هر جلسه برابر دستور کار جامع و مصوب ارائه شده توسط اساتید مربوط.

3. حفظ ، نگهداري و استفاده از تجهیزات و امکانات موجود در آزمایشگاه با رعایت کلیه استانداردهاي مربوطه.

4. ثبت و نگهداري دقیق میزان موجودي، مصرف مواد و وسایل مصرفی آزمایشگاه در دفاتر مربوطه .

5. گزارش سریع مسایل، مشکلات، حوادث، نقص فنی تجهیزات و نکات ایمنی و موارد مخاطرهآمیز براي سلامت دانشجویان و پرسنل به مسئول آزمایشگاه.

6. نظارت بر تشکیل کلاسها بر اساس تقویم آموزشی و ارسال گزارش عدم تشکیل/ تاخیر/ تعجیل در برگزاري آزمایشگاه (تا پایان وقت همان روز)

7. اطلاع رسانی مناسب و به موقع درخصوص زمانبندي برگزاري کلاسها (برنامه هفتگی)، امتحان، تحویل گزارش و ... به دانشجویان و مسئول مربوطه و نصب عناوین و سرفصلهاي آزمایشگاهی و کارگاهی در تابلو اطلاع رسانی آزمایشگاه.

8. نصب علائم هشدار دهنده همراه با پیامهاي آموزشی در مجاورت دستگاهها، مواد و تجهیزاتی که کار با آنها مخاطره آمیز میباشد.

9. تهیه دستورالعمل نحوه کارکرد، نگهداري، موارد ایمنی و اطلاعات فنی کلیه تجهیزات موجود .

10. استفاده از لباس فرم (روپوش) در محیط داخل آزمایشگاه و محوطه آنها الزامی است.

11. نظارت کامل بر نظافت آزمایشگاه، چیدمان دستگاهها ، لوازم، نظم و ترتیب در محیط آزمایشگاه.

12. رعایت شئونات اسلامی و اداری در محیط آزمایشگاه .

13. حضور اساتید و دانشجویان محترم در آزمایشگاهها و کارگاهها جهت انجام طرح یا پروژه دانشجویی صرفاً با مجوز کتبی مسئول مربوطه صورت میپذیرد و مصرف مواد موجود در آزمایشگاه جهت طرحهاي پژوهشی ممنوع میباشد.

14. براي استفاده از تجهیزات تحقیقاتی نیاز به مجوز کتبی جداگانه بجز مجوز حضور در آزمایشگاه میباشد.

15. درصورت بروز هرگونه مشکل، ضمن حفظ شان اساتید و دانشجویان محترم، مسئول مربوطه را در جریان گذاشته و در اولین فرصت ممکن گزارش مکتوب آن ارائه گردد .

16. حضور و تردد افراد متفرقه در کلیه آزمایشگاهها ممنوع میباشد .

   دانلود : شرح وظایف کارشناس آزمایشگاه.pdf           حجم فایل 126 KB
دسترسی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
ترجمه سایت به زبان: