منو اصلی
ساعت
تقویم رو میزی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
اعضاء گروه

اعضاء شورای آموزشی:


1. آقای دکتر عبدالمطلب صید محمدی (ریاست دانشکده)

2. آقای دکتر حسین عفت پناه (معاون آموزشی و پژوهشی)

3. خانم زیبا محمدی (عضو هیات علمی دانشکده)

4. خانم شیما فرخی (عضو هیات علمی دانشکده)

5. خانم مهناز شریفی ( عضو هیات علمی دانشکده)

6. خانم نادیا حمزه ای (کارشناس آموزش)

7. خانم افسانه گنجی (کارشناس آموزش)

دسترسی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
ترجمه سایت به زبان: