منو اصلی
ساعت
تقویم رو میزی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
شرح وظایف

وظايف شوراي پژوهشي :


الف – برنامه ريزي جهت ايجاد زمينه هاي اجرايي مصوباتي كه توسط معاون پژوهشي دانشگاه ابلاغ مي گردد .

ب – تدوين سياست هاي پژوهشي دانشكده با توجه به خط مشي پژوهشي دانشگاه

ج – بررسي و تدوين طرح هاي پژوهشي دانشكده و ارجاع آنها به شوراي پژوهشي و تحصيلات تكميلي

د – بررسي و تدوين طرح هاي ارزشيابي فعاليت هاي پژوهشي دانشكده و پيشنهاد آن به شوراي پژوهشي دانشگاه

ه – اتخاذ تصميمات اجرايي براي هماهنگي و تطابق زماني تعليم و تحقيق در دانشكده

و – بررسي طرح هاي پژوهشي اعضاي هيئت علمي و ارجاع آن به شوراي پژوهشي دانشگاه

دسترسی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
ترجمه سایت به زبان: